Lapin matkailuopisto

Lapin matkailuopisto tarjoaa ammatillista toisen asteen koulutusta sekä nuorten että aikuisten tarpeeseen.

Lähtökohdat

Vuonna 2011 matkailuopisto muodostettiin omaksi ammatilliseksi oppilaitoksekseen. Toimenpiteen seurauksena uuden opiston piti rakentaa nopeasti riittävä tunnettuus ja vetoava identiteetti erityisesti 9-luokkalaisten keskuudessa. Tavoitteena oli luoda kokonaisuus, jolla erottaudutaan muista koulutustarjoajista ja joka jalostettuna kestää aikaa. 

Ratkaisut

Markkinoinnin keskeiseksi tarinaksi suunniteltiin konsepti Matkailu… Ala vetää! Tarina rakentuu matkailualan töihin liittyvien myyttien avaamiseen ja todellisuuden kerrontaan. Narratiivisella tyylillä on saavutettu kohderyhmää kiinnostava kokonaisuus ja jatkuvuutta konseptin ympärille. Visuaalista identiteettiä tuettiin kuvauksissa tuotetulla omaleimaisella kuvamateriaalilla. Lanseerausvaiheen jälkeen identiteetin rakentaminen on jatkunut monipuolisten markkinointimateriaalien avulla. Luotua konseptia on sovellettu johdonmukaisesti kautta linjan eri kohderyhmille räätälöitynä.