Tero Heittola

24 marraskuuta 2017

Valmis ohjelma, jolla tuotat todella vaikuttavaa sisältöä oppilaitoksesi verkkopalveluun

Sisällön tärkein tarkoitus on palvella lukijaansa. Erinomainen sisältö argumentoi, innostaa dialogiin ja tukee oppimista. Käyttäjän tarpeisiin vastaava sisältö on avain menestyksekkääseen oppilaitoksen verkkopalveluun. Toimivassa sisältömarkkinoinnissa sankari on käyttäjä, ei oppilaitos itse.

Sisällön tärkein tarkoitus on palvella lukijaansa. Erinomainen sisältö argumentoi, innostaa dialogiin ja tukee oppimista. Käyttäjän tarpeisiin vastaava sisältö on avain menestyksekkääseen oppilaitoksen verkkopalveluun. Toimivassa sisältömarkkinoinnissa sankari on käyttäjä, ei oppilaitos itse.  

Millaista on hyvä sisältö? Miten hyvää sisältöä tuotetaan? Miten hyvä sisältö vaikuttaa?

Kävijän näkökulmasta hyvä sisältö on sellaista, joka vastaa hänen tarpeisiinsa. Lisäksi se on helposti saatavilla, helppo omaksua sekä erityisesti helppoa jakaa. Sosiaalisen median näkyvyyden maksimoiminen toimivien sisältöjen avulla on nykypäivänä koulutusmarkkinoinnissa usein jopa tärkeämpää kuin hakukoneoptimointi.

Toteutimme aiemmin Suomen ensimmäisen kattavan verkkosivuanalyysin ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten verkkosivuista. Huomasimme, että suurin yksittäinen heikkous oppilaitosten verkkosivuissa on käyttäjäkeskeisen sisällön puuttuminen.

Tässä viisi periaatetta, joita noudattamalla tuotat välittömästi parempaa sisältöä oppilaitoksesi verkkopalveluun.

1. Kohderyhmäkeskeisyys – vastaa kohderyhmän tarpeisiin hyvän sisällön avulla 
Tärkeintä on käyttäjäkeskeisyys – tunnista siis eri käyttäjien tarpeet ja tuota sisällöt heidän näkökulmastaan. Muista kuitenkin, että käyttäjien tarpeet muuttuvat sitä mukaa kun hän etenee päätöksenteossaan lähemmäksi toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessin eri vaiheisiin tulee kiinnittää huomiota: alkuvaiheessa esimerkiksi tarvitaan mielenkiintoa herättävää, aihepiiriin perehdyttävää sisältöä. Näitä voivat olla esimerkiksi oppilaitosten vertailut tai eri koulutusohjelmien vertailut. Liian syvällisen sisällön tarjoaminen liian aikaisessa vaiheessa vain vieraannuttaa kävijän.

Esimerkiksi prosessin loppuvaiheessa koulutusta hakiessaan käyttäjä etsii syventävää tietoa koulutuksen sisällöstä, jonka pohjalta hän lopulta on valmis tekemään valinnan niistä muutamasta tarjoajasta, jotka ovat hänet omalla toiminnallaan ja tarjonnallaan vakuuttaneet. Prosessin lopussakin hyvällä sisällöllä voi siis vaikuttaa käyttäjän toimintaan.

2. Tavoitteellisuus – määritä tarkasti mitä haluat saavuttaa
Tavoitteellinen sisältö tarkoittaa käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä, joka pyrkii ohjaamaan käyttäjää eteenpäin omalla päätöksentekopolullaan. Siksi on tärkeä varmistaa, että kaikella tuotetulla sisällöllä on selkeä tavoite: Mitä haluat, että käyttäjä lopulta tekee? Mikä palvelee hänen tavoitettaan ja miten yhdistät sen omaasi? Kun olet määritellyt oman tavoitteesi, suunnittele sisältösi auttamaan sinua sen saavuttamisessa.

3. Suunnitelmallisuus – ole perusteellinen ja mieti kokonaisuutta
Yksittäisillä, vaikkakin kuinka laadukkailla, sisällöillä ei valitettavasti pitkälle pötki. Suunnitelmallinen sisällöntuotanto tarkoittaa sekin käyttäjäkeskeisyyttä eli käyttäjän mediatilan tuntemusta.

Aloita kartoittamalla, mitä muut oppilaitokset (tai alueen koulutuspalveluita tarjoavat yritykset) jo kirjoittavat omilla sivuillaan ja blogissaan sekä millaista video- ja kuvasisältöä heillä on eri kanavissaan. Mieti miten voit erottautua tai tehdä jotain huomattavasti paremmin.

Tutki seuraavaksi, millaisia hakuja käyttäjäsi tekevät. Haut antavat helposti hyödynnettävää dataa yleisösi kiinnostuksen kohteista. Näin tiedät myös, millä hakutermeillä sisältöjäsi todennäköisesti haetaan – tämä tieto auttaa sinua suunnittelemaan sisältösi siten, että ne myös löytyvät. Lopuksi määritä tavoitteet, aikataulut ja pelisäännöt sisällöntuotannollesi. Päätä, mitkä ovat ne tärkeimmät sisältöteemat, joilla haluat näkyvän verkossa. Suunnitelmallisuuden ansiosta tulee kaikesta toiminnastasi tuottavampaa.

4. Toteutettavuus – määritä käytettävät resurssit suhteessa haluttuihin tavoitteisiin
Muista, että hyvin suunniteltu on tässä yhteydessä vain puoliksi tehty. Rakenna siis sisältösuunnitelmasi sellaiseksi, että sitä on mahdollista resursseillasi myös toteuttaa. Vähäisiin resursseihin vetoaminen ei kuitenkaan ole kuin huono tekosyy olla tarttumatta toimeen! Ratkaise asia keskittymällä aluksi ainoastaan tärkeimpään käyttäjäryhmääsi ja tuottamalla sisältöjä vain heille. Se voi olla esimerkiksi nuoret opiskelijat, aikuisopiskelijat tai yritysten edustajat. Toinen hyvä ratkaisu on jakaa sisällöt pieniin palasiin – näin niiden tuottaminen on helpompaa ja näet tuloksia nopeammin.

5. Jatkuvuus ja kehittäminen – käyttäjäsi päätöksentekoprosessi voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia
Tulevat oppilaat, aikuisopiskelijat ja yritysasiakkaat ovat liikkeellä jatkuvasti, ei vain sesonkina. Joskus heidän vakuuttamisensa voi viedä kuukausia, jopa vuosia. Tuota siis hyvää sisältöä kohderyhmäsi tarpeisiin ympäri vuoden. Tarkastele mahdollisia muutoksia heidän toiminnassaan – miksi jokin sisältökokonaisuus lisää suosiotaan ja toinen menettää? Onko tarjoamasi ratkaisu edelleen käyttäjälle relevantti? Toista ja testaa, vain näin tapahtuu kehittymistä.

Haluatko oppia tuottamaan vaikuttavampaa ja parempaa sisältöä? 

Koulutamme oppilaitoksenne sisällöntuottajat toteuttamaan omatoimisesti kohderyhmien tavoitteisiin vastaavaa sisältöä sekä löytämään ja optimoimaan sivuston konversiopisteitä.

2 x 3 tuntia kestävän intensiivisen koulutuksen jälkeen hallitsette

  • segmentoinnin perusteet ja asiakkuuspolun määrittelyn
  • päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin sopivien sisältöjen määrittelyn (awareness, consideration, decision)
  • sisällön kohdentamisen hakukoneoptimoinnilla ja sosiaalisella markkinoinnilla
  • käyttäjäkeskeisen kirjoittamisen perusteet: mikä toimii, miksi ja miten 
  • sisältöön liittyvän visuaalisen maailman soveltamisen


Ota yhteyttä!

Tero Heittola
tero.heittola@reco.fi
040 726 1977

Mikko Pöykkö
mikko.poykko@focus.fi
040 570 5532

Lue myös:
Näin kirjoitat parempaa sisältöä oppilaitoksesi verkkopalveluun

Tagipilvi

, , , , ,

Kommentit

Kukaan ei ole vielä kommentoinut tätä sivua.

Lähetä kommenttisi