Tero Heittola

09 marraskuuta 2016

Ammattikorkeakoulujen verkkosivut vertailussa – Haaga-Helia kärjessä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkosivusto on sisällön puhuttelevuuden ja vaikuttavuuden puolesta alansa paras Suomessa. Tulos selviää yhdessä Recommended Finlandin kanssa toteuttamasta vertailusta, jossa olivat mukana kaikki Suomen keskeiset ammattikorkeakoulut.

Verkkopalvelu on myös oppilaitoksille tärkeä käyntikortti ja viestintäkanava. Laajassa selvityksessämme analysoimme ammattikorkeakoulujen ja keskeisten ammattioppilaitosten verkkosivujen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Sivustojen käytettävyyttä, sosiaalisen markkinoinnin vaikuttavuutta, sivuston sisältöä ja päivitystiheyttä sekä hakukonelöydettävyyttä tarkasteltiin yhteensä yli 60 eri mittarilla.

Ammattikorkeakouluista ykköseksi nousi Haaga-Helia, jonka www.haaga-helia.fi -sivusto on sisältönsä, esillepanon ja jaettavuuden osalta omaa luokkaansa. Sisältö on selkeää ja monipuolista, myös tekniikka ja toimivuus ovat kunnossa. Lisäksi sivustoa päivitetään ja jaetaan aktiivisesti eri kanavissa. Ammattioppilaitoksista ykkönen oli Oulun seudun OSAO.

Haaga-Heliassa käyttäjä on etusijalla

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkopalvelupäällikkö Krista Karusalmen mukaan verkkosivuston peruskriteerinä on helppokäyttöisyys ja selkeys niin kävijöille kuin ylläpitäjille. Nykyinen sivusto on ollut käytössä keväästä 2014.

“Silloisessa sivustouudistuksessa kiinnitimme huomiota kohderyhmiin, käytettävyyteen, mobiilikäyttöön ja löydettävyyteen. Halusimme palvella asiakkaitamme paremmin ja myös sosiaalinen media tuotiin vahvasti esille.”, Karusalmi luettelee.

Sivuston sisällöntuotanto on hajautettu ja tuottajajoukko on laaja. Sisältöä koordinoi verkkopalvelupäällikkö. Lisäksi yhteistyö sivuston teknisen toteuttajan kanssa on tiivistä ja sujuvaa.

“Verkkosivustoa on kehitetty jatkuvasti pienin askelin ja nimenomaan käytettävyyden ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti – ei teknisistä lähtökohdista. Lisäksi tärkeä osa verkkosivuston toiminnan laadun takaamista on se, että sisällöntuottajat eivät ole yksin. Verkkopalvelupäällikkö koordinoi verkkosivuston toimintaa ja tukee sisällöntuottajia”, Karusalmi kertoo. 

Oppilaitoksilla vielä opittavaa

Verkkosivuanalyysistä vastanneen Focus Flow´n toimitusjohtaja Mikko Pöykön mukaan sivustoissa ja erityisesti niiden vaikuttavuudessa on todella paljon hajontaa. Esimerkiksi vain harva on miettinyt ja panostanut nimenomaan kohderyhmiä puhuttelevaan sisältöön.

”Tarjonnasta kerrotaan usein varsin organisaatiolähtöisesti ja sosiaalista mediaa ei hyödynnetä asiantuntevasti. Ei siis ihme, jos kohderyhmänä olevia nuoria ei tavoiteta”, Pöykkö toteaa. Hän tähdentääkin, että digitalisaatio muuttaa jatkuvasti odotuksia myös koulutuspalveluista. ”Kysymys kuuluu, miten oppilaitos pystyy kehittämään vetovoimaansa verkottuvassa maailmassa – kuinka enemmänkin opinto-oppaalta vaikuttavista verkkosivuista saadaan aidosti käyttäjiä puhutteleva palvelu.”, Pöykkö lisää.

Haaga-Helia on lähtenyt rohkeasti hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla koulutuksia ostettavaksi verkkokaupan kautta. Lisäksi ei ole tyydytty pelkkään blogiin vaan rakennettu verkkolehti, jonka osana ovat blogit joiden sisältö integroituu luontevaksi osaksi varsinaista verkkosivustoa. 

Haaga-Helialla on hyvä etumatka suhteessa muihin kilpailijoihinsa vaikka muitakin analysoituja sivustoja ylsi Mestari-luokkaan. Muiden ammattikorkeakoulujen on nostettava tasoaan monella osa-alueella päästäkseen kärkeen.

Lue myös:
Miten luot parempaa ja puhuttelevampaa sisältöä verkkopalveluusi
Uutta kohdistusta oppilaitosten yhteishakuun

Haluatko tarkan analyysin oppilaitoksesi verkkonäkyvyydestä ja -vaikuttavuudesta? Analyysin lisäksi saat yksilölliset kehityskohteet ja konkreettisen toimenpidesuunnitelman. 

Ota yhteyttä!

Tero Heittola
tero.heittola@reco.fi
040 726 1977

Mikko Pöykkö
mikko.poykko@focus.fi
040 570 5532

 

Tagipilvi

, , ,

Kommentit

Kukaan ei ole vielä kommentoinut tätä sivua.

Lähetä kommenttisi